Veenendaal 2040

De gemeente Veenendaal hecht veel waarde aan de inbreng van inwoners en ondernemers bij het ontwikkelen en uitvoeren van het gemeentelijk beleid. Via e-participatie vergroten we voor u de mogelijkheid om mee te praten en mee te denken. 

Via deze website legt de gemeente zaken aan u voor. Uw inbreng wegen we mee in de uiteindelijke besluitvorming. Wij zullen u zoveel mogelijk informeren over de uitkomsten.